แต่งห้องแคบๆ แบบคูลๆ ด้วย “แสง”

9728
{RAVEN. projects}

อพาร์ตเมนท์แห่ง… “แสง”

[Appartement Spectral / BETILLON / DORVAL‐BORY] “Spectral apartment” เป็นโปรเจคการรีโนเวทห้องสตูดิโอที่โคตรแคบ! ขนาด 20 ตารางเมตรเท่านั้น โจทย์ยากในครั้งนี้มีทั้งเรื่อง ‘พื้นที่’ และ ‘แสง’ โดยผู้ที่ตีโจทย์ในครั้งนี้ ก็คือ Philippe Rahm สถาปนิกหนุ่มที่ผ่านงานมาแล้วรอบโลก ยิ่งทำให้ผลงานชิ้นนี้น่าจับตามองยิ่งขึ้นไปอีก ในเรื่องของการให้แสง สถาปนิกศึกษาสเปตรัมของแหล่งกำเนิดแสงและสี ถึงขั้นที่ว่ามีการศึกษาลึกลงไปถึง CRI (Color Rendering Index) หรือ ดัชนีความถูกต้องของแสง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการประเมินกันเลยทีเดียว CRI ของแสงจะช่วยอธิบายความสามารถในการสะท้อนสีที่ถูกต้องบนพื้นผิว กล่าวคือ แสงที่มีค่า CRI สูง เกือบถึง 100 จะสามารถปรับแต่ง หรือ render ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ขณะที่แสงที่มีค่า CRI ต่ำ จะมีการสูญเสียช่วงของสี หรือพูดง่ายๆคือ สีจะเพี้ยนหรือหายไป แสงสว่างธรรมชาติจากดวงอาทิตย์เป็นแสงสว่างที่ดีที่สุดและถูกกำหนดให้มีค่า CRI เท่ากับ 100 โดยเฉพาะเป็นแสงอาทิตย์ในตอนเที่ยงวัน เพราะจะให้ค่าความถูกต้อง หรือให้สีออกมาถูกต้องที่สุด วิธีนี้จะทำให้การกำหนดสีของแสงของสถาปนิกมีความแม่นยำขึ้นมาก ในฐานะสถาปนิก Philippe Rahm ใช้ทั้งหลักการด้านการออกแบบ และวิทยาศาสตร์ ในการเสาะหาแหล่งกำเนิดแสงที่เหมาะสมที่สุด เมื่อพิจารณาถึงการออกแบบ และการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติพิเศษของมัน เขาเลือกใช้ LPS (Low-pressure Sodium Lamps) หรือ หลอดไฟโซเดียมความดันต่ำ เพราะมันให้ความสว่างได้มากพอๆ กับไฟถนน แต่กินไฟน้อยกว่าที่คิด ลักษณะเฉพาะตัวของ LPS จะให้แสงสีส้ม ให้ความรู้สึกเหมือนกับสภาพแวดล้อมในเมือง อย่างไรก็ตามไฟ LPS มีค่า CRI ที่ต่ำมากหรือเกือบจะเป็น 0 หมายความว่ามันจะแสดงแสงเพียงแสงสีเดียว (monochromatic) ในความยาวคลื่น 589.3 นาโนเมตรและไม่สามารถแสดงเป็นสีอื่นได้เลย ขั้นแรกของโปรเจคนี้ สถาปนิกได้จำแนกพื้นที่ทั้งหมดออกมาตามความจำเป็นต่อการใช้แสง อย่างพื้นที่ส่วนไหนไม่จำเป็นต้องแสดงสีที่แท้จริงของวัตถุ ได้แก่ ห้องนอนและห้องน้ำ พื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการแสดงสีของวัตถุ ได้แก่ ห้องครัวและห้องนั่งเล่น ในที่นี้ลูกเล่นการใช้ค่า CRI จึงหลายเป็นส่วนสำคัญสำหรับการจัดองค์ประกอบและสัดส่วน (composition) ของพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามแหล่งกำเนิดแสง พื้นที่ส่วนแรก คือ พื้นที่ส่วนที่มีค่า CRI สูงถึง 90 ใช้หลอดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 940 หลอด ในโทนสีธรรมชาติ และในพื้นที่ส่วนที่สอง คือ พื้นที่ที่มีค่า CRI เท่ากับ 0 ใช้หลอดไฟ LPS รวมความสว่างทั้งหมดที่วัดได้เท่ากับ 16,000 ลูเมน (lumens หน่วยวัดค่าความสว่าง) ส่วนการออกแบบอาพาร์ตเม้นก็มีลักษณะเรียบง่าย กลางๆ ไม่มีสี หรือรายละเอยดอะไรมากมาย เน้น composition ที่สร้างโดยแสงเท่านั้น หรือพูดง่ายๆคือใช้ความสวยงามที่ถูกสร้างจากการเล่นกับแสงนั่นเอง
รายละเอียดโปรเจค

สถาปนิก. BETILLON / DORVAL‐BORY
ประเภท. อพาร์ตเม้น
ที่ตั้ง. Levallois, Paris, France
ปี. 2013
พื้นที่. 20.0 ตารางเมตร

SOURCE
http://www.archdaily.com/369075/appartement-spectral-betillon-dorval-nil-bory

Comments