[event] Bangkok Design Week 2018 : ประกาศให้โลกรู้ว่า “ของไทยมีดี”

5411
{RAVEN. event}

เตรียมตัวรับพลัง… ถึงเวลาปล่อยของแล้ว

‘กรุงเทพมหานคร’ เป็นเมืองศูนย์กลางอันดับต้นๆของโลกทางการค้าและเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ไม่ได้มีดีแค่อาหารและการท่องเที่ยว แต่เมืองแห่งนี้ยังมีไลฟ์สไตล์และศิลปะวัฒนธรรมที่ชวนหลงใหลแบบสุดๆ จากข้อมูลของ Mastercard’s Global Destination Cities Index เมื่อปีที่แล้วกรุงเทพฯได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกถึง 21.5 ล้านคน ซึ่งส่งผลให้กรุงเทพฯเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน โอกาสนี้ TCDC อยากขอเชิญชวนนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ผลิต ศิลปิน หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวล่าสุดของกรุงเทพฯ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตไปด้วยกันในเทศกาล Bangkok Design Week 2018 พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับ 6กิจกรรมหลัก ได้แก่
  1. พบผลงานสร้างสรรค์จากสถาบันการศึกษา สตูดิโอ และผู้ประกอบการ (Exhibition & Showcase)
  2. ฟังสัมมนาและการบรรยายจากเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ระดับโลก (Talk & International Symposium)
  3. เดินสำรวจย่านเก่าที่ได้รับการเติมเต็ม ด้วยไอเดียการพัฒนาใหม่ๆ (Creative District Social Project)
  4. สร้างโอกาสทางธุรกิจจากการพบปะนักลงทุนและคู่ค้า (Business Program)
  5. ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมสร้างสรรค์ ดนตรี ภาพยนตร์ เวิร์กช็อป และทัวร์ที่หลากหลาย (Creative Program)
  6. ชิมอาหารและชอปปิ้งสินค้าที่คัดสรรมาอย่างดี (Creative Market)
“เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561” หรือ “Bangkok Design Week 2018 (BKKDW2018)” ในธีม “The New-ist Vibes” โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ในย่านต่างๆ หรือ Creative Districts เช่น เจริญกรุง คลองสาน วงเวียน 22 พระราม 1 และสุขุมวิท เป็นต้น จุดประสงค์ของงานนี้ คือ เทศกาลที่มุ่งนำเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ชุมชนนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ไทยได้แบ่งปันวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ที่สดใหม่และเปี่ยมไปด้วยมุมมองที่ลุ่มลึก เพื่อให้ผู้ชมได้ส่องดูอนาคตของกรุงเทพฯ ใน 3หัวข้อด้วยกัน ได้แก่ City & Living (อยู่ดี) / Well Being & Gastronomy (กินดี) และ Creative Business (ธุรกิจสร้างสรรค์) ทั้งนี้การนำเสนอถูกแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ Experimental Design (ผลงานเชิงทดลอง) Crossover (ผลงานข้ามเส้นอันเกิดจากการใช้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างสาขามาช่วยแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ) และ Co-Creation (ผลงานจากการมีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงได้)  

โอกาสดีๆ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครใน BKKDW 2018 (Looking for Volunteers)

TCDC เปิดรับสมัครอาสาสมัครในการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชมงาน “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 หรือ Bangkok Design Week 2018” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561

“เรามองหาคนที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ชอบสื่อสารเรื่องราวสร้างสรรค์ และมีใจรักที่จะให้ข้อมูลกับผู้เข้าร่วมงานได้อย่างเท่าเทียมในทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ…”

ช่วงเวลารับสมัคร 12 – 29 ธ.ค. 2560 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.zipeventapp.com/e/BKKDW-2018-Looking-for-Volunteers  

สาระน่ารู้: ผู้เข้าชมงานควรรู้อะไรบ้าง?

Creative Program คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ให้ความรู้ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบได้ทุกสาขา และไม่จำกัดรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างกัน อาจเป็นกิจกรรมพิเศษที่ไม่เคยจัดขึ้นมาก่อน หรือเป็นกิจกรรมที่มีอยู่เดิม แต่คิดเนื้อหาขึ้นใหม่ และ/หรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และธีมงานของเทศกาล ในรูปแบบของ Workshop / Tour / Talk / Open house Design Showcase คือ พื้นที่นำเสนอแนวความคิด ผลงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สะท้อนมุมมองต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต ในรูปแบบของการจัดแสดงผลงาน (Showcase) ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานการออกแบบในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งนี้ อาจเป็นผลงานที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญจากศาสตร์ต่างสาขา (Cross-over) หรือเกิดจากการทำงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับชิ้นงาน (Co-creation) และเป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ รวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนาและขยายช่องทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Design Showcaseเป็นผลงานเกิดจากการออกแบบ หรือการพัฒนาจากทักษะฝีมือ แสดงถึงคุณภาพการผลิตและความสวยงาม และสะท้อนศักยภาพของการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ โดยแสดงถึงอัตลักษณ์ของ เจ้าของผลงาน และต้องไม่ลอกเลียนแบบผลงานอื่น (Original Design) ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น
• New Collection คือ ผลงานที่ออกแบบใหม่ในปีพ.ศ. 2560 หรือออกสู่สาธารณะในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
• Unseen Collection คือ ผลงานคอลเล็กชั่นใหม่ล่าสุด หรือคอลเล็กชั่นพิเศษ ซึ่งยังไม่เคยออกสู่สาธารณะ และจะเปิดตัวที่เทศกาลเป็นที่แรก
• Experimental คือ ผลงานเชิงทดลองเพื่อหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ หรือผลงานต้นแบบ  

SOURCE
https://www.tcdc.or.th/projects/BangkokDesignWeek
https://www.facebook.com/BangkokDesignWeek

Comments