การวาด “รูปคน” ของสถาปนิกระดับโลก!

18929
{RAVEN. etc}

คนดัง… นั่งวาด SCALE HUMANS

มาดูกันว่า scale human ของของนักออกแบบระดับเทพ จะมีรูปร่างหน้าตายังไงกันบ้าง

1. Leonardo Da Vinci, Italian Polymath (1452 – 1519)


2. Gian Lorenzo Bernini, Italian Architect (1598 – 1680)


3. Le Corbusier, Swiss-French Architect (1887 – 1965)

 
4. Miles Van de Rohe, German-American Architect (1887 – 1965)  
5. Claude Parent, French Architect (1923 – 2016)  
6. Alvaro Siza, Portuguese Architect (1933 – ปัจจุบัน)  
7. Frank Gehry, Canadian-born American Architect (1929 – ปัจจุบัน)  
8. Norman Foster, British Architect (1935 – ปัจจุบัน)  
9. Walter Gropius, German Architect (1883 – 1969)  
10. Santiago Calatrava, Spanish Architect (1951 – ปัจจุบัน)  
11. C.F. Møller, Danish Architect (1898 – 1988)  
12. Andrew Geller, American Architect (1924 – 2011)  
13. Peter Cook, English Architect (1936 – ปัจจุบัน)  
14. Glenn Murcutt, British-born Australian Architect (1936 – ปัจจุบัน)  
15. Alison and Peter Smith, English Architect (Alison 1928 – 1993 / Peter 1923 – 2003)  
16. Steven Holl, American Architect (1947 – ปัจจุบัน)  
17. Theo Van Doesburg, Dutch Architect (1883 – 1931)  
18. Renzo Piano, Italian Architect (1937 – ปัจจุบัน)  
19. Oscar Niemeyer, Brazilian Architect (1907 – 2012)  
20. SANAA, Japanese Architectural Firm (ก่อตั้งปี 1995 โดย Kazuyo Sejima และ Ryue Nishizawa)  

SOURCES http://www.archdaily.com/784121/these-architects-drawings-of-human-figures-offer-an-insight-into-their-minds

Comments